Toàn quốc Tìm hiểu về phiếu lý lịch tư pháp

Thảo luận trong 'Dịch vụ pháp luật' bắt đầu bởi leosama, 20/7/16.

 1. leosama

  leosama New Member

  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Có nhiều loại phiếu lý lịch tư pháp khác nhau, chúng tôi xin cung cấp các thông tin về các loại phiếu lý lịch tư pháp đó để từ đó giúp bạn thuận tiện hơn trong việc làm lý lịch tư pháp.


  Theo quy định của pháp luật thì có 2 loại phiếu lý lịch tư pháp, đó là phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2. Trong đó :


  Phiếu lý lịch tư pháp số 1


  · Về đối tượng cấp phiếu : phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ cấp theo yêu cầu của các cá nhân, tổ chức là công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội .

  · Về mục đích cấp phiếu :việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 này để phục vụ cho công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

  · Về nội dụng của phiếu:


  Thông tin về án tích:

  · Các trường hợp ghi “ không có án tích” đó là đối với người chưa từng bị kết án, đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào lý lịch tư pháp, đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào lý lịch tư pháp.

  · Trường hợp ghi “có án tích” đó là đối với người đã bị kết án nhưng chưa đủ điều kiện được xóa án tích, ghi tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung.


  Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

  · Trường hợp ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã” đó là đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản.

  · Trường hợp ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đó là đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì

  · Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung quy định tại khoản này không ghi vào phiếu lý lịch tư pháp.


  Phiếu lý lịch tư pháp số 2

  · Về đối tượng cấp phiếu: phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp được cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân.

  · Về mục đích cấp phiếu: việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 này giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra và giúp cho cá nhân biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

  · Về nội dụng của phiếu:


  Thông tin về án tích:

  · Trường hợp ghi “không có án tích” đó là đối với người không bị kết án.

  · Trường hợp ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án đó là đối với người đã bị kết án.

  · Trường hợp người bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.


  Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

  · Trường hợp ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã” đó là đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản.

  · Trường hợp ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đó là đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản.
   

Chia sẻ trang này